Katja Jarc

Katja Jarc

glasbena in plesna ustvarjalka

Katja je žena in mama dveh fantov, ki zelo rada ustvarja in raziskuje kulture ter pokrajine sveta. Začela je naprej z delom v vrtcu in v šoli kot prof. razrednega pouka. Na zimskih in poletnih taborih je učila otroke plavanja in smučanja ter izvajala animacijske programe za otroke. Na Pedagoški fakulteti je zaključila podiplomski program Pomoči z umetnostjo – umetnostna terapija. Sedaj se ukvarja s terapevtskim delom v okviru individualnih ali skupinskih terapij različnim skupinam in posameznikov. Veliko se ukvarja tudi z otroki s posebnimi potrebami. V okviru evropskega humanitarnega projekta je na povojnem območju v Sarajevu en mesec izvajala umetnostno terapijo s slepimi in slabovidnimi, ter z otroki s posebnimi potrebami.  Za izvajanje terapevtskega dela je zaključila tudi Izpopolnjevanje iz Zakonske in družinske terapije ter Geštalt pedagogike na Teološki fakulteti. Izvaja tudi različne umetnostne delavnice, v katere vključuje metode Umetnostnih terapij.

Glasbeno-plesna delavnica: S pomočjo glasbenih instrumentov in gibanja bomo ustvarjali različne igre. Spoznali bomo nekatere instrumente iz različnih delov sveta in se urili v prepoznavanju različnih zvokov. Zaključili bomo s pisanim “padalom” za igro … 🙂

Delavnica Ustvarjajmo z naravo: Na delavnici bomo ustvarjali z materiali, ki jih bomo nabrali v naravi. Nastajale bodo umetnine različnih živali, vozil, instrumentov in slike iz naravnih materialov. Barvali bomo z barvami iz gozda, krasili liste dreves s pravimi barvami ter ustvarjali obraze dreves … Uporabljene bodo tudi prvine gozdne pedagogike.